Галузеве рішення «Управління елеватором для України» (конфігурація), створеного на базі типової конфігурації «1С: Бухгалтерія для України» системи програм «1С: Підприємство 8″.

Рішення призначене для автоматизації кількісно-якісного, регламентованого обліку та системи фінансового мониторингу на хлібоприймальних, заготівельних і переробних підприємствах України.

Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України. Кількісно-якісний облік ведеться у відповідності з галузевими інструкціями та стандартами.

Система дозволяє звести до мінімуму помилки людського фактора на елеваторі, а так само прискорити роботу персоналу за рахунок зручного інтерфейсу і автоматичних обробок.

При розробці програмного продукту врахований досвід впровадження та успішної експлуатації попередньої конфігурації «Зернопродукт-Інфо» на платформі «1С: Підприємство 7.7.» на більш ніж на 60-ти елеваторах в Україні.

Головне призначення системи:

•    організувати роботу підприємства, відповідно до діючого законодавства в питаннях обороту зерна;
•    налагодити контроль за зловживанням в частині обліку руху зерна та зерно продуктів;
•    зробити прозорим облік зерна, що знаходиться на зберіганні та надавати всю необхідну звітність поклажодавцю;
•    надати керівництву найбільш повну та якісну інформацію про діяльність його підприємства;
•    контроль дебіторської заборгованості, використання коштів та товарно-матеріальних цінностей;

 Короткий опис функціональних можливостей

На додаток до функціоналу типового рішення «1С: Бухгалтерія 8 для України», програмний продукт «Управління елеватором для Україні» містить функції, зумовлені особливостями ведення виробничої діяльності на хлібоприймальних підприємствах України, а також особливостями кількісно-якісного, бухгалтерського обліку та системи контролю за використанням грошей.

Реалізовано кількісно-якісний облік зерна. При розробці рішення “Управління елеватором для України» були враховані вимоги наступних нормативних документів:

•    Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (№ 37-IV від 4 липня 2002 года);
•    Наказ Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2004 р. №228 “Про затвердження Технічного регламенту зернового складу”
•    ІНСТРУКЦІЯ про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах (Наказ Мінагрополітики 13.10.2008 № 661)
•    Порядок сертифікації послуг зернових складів на відповідність існуючим правилам і технічним вимогам зберігання зерна та продуктів його переробки, затверджений наказом Державної інспекції з контролю якості сільгосп продукції та моніторингу її ринку №2 від 15 липня 2004 року.
•    Наказ Міністерства Аграрної Політики України №198 27 червня 2003 р. “Про затвердження Положення про обіг складських документів на зерно”

Кількісно-якісний облік: конфігурація поставляється з підсистемою автоматизації виробничих процесів. У постачання включені налаштування основних процесів елеватора, пов’язані з ввезенням, вивезенням, переміщенням і підробкою зерна.

Інтеграція з іншими програмними комплексами та електронними пристроями: в рамках конфігурації реалізовані механізми зв’язку з програмою державного підприємства «Держреєстри України» – «ЕРЗС-реєстратор», використовуваними на підприємствах для реєстрації складських квитанцій. Реалізована можливість взаємодії з електронними вагами (автомобільними, залізничними і бункерних).

       “Фотофіксація зважування” дозволяє зберігати фото об’єктів зважування за допомогою камер відеоспостереження. Зроблені фотографії зберігаються в базі і є підтвердженням внесених даних в програму 1С.

 Ведення бухгалтерського та податкового обліку відповідно до національних стандартів України. Забезпечено вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства – від обробки первинних документів до формування регламентованої звітності.

 Підсистема розрахунку заробітної плати, що входить до складу конфігурації, призначена для автоматичного розрахунку нарахувань і утримань відповідно до затверджених правил.

 Бюджетування. Окремим розділом у конфігурації реалізований механізм контролю за  грошовими коштами відповідно до затверджених статей бюджету, а також контролю за його виконанням з різною періодичністю в залежності від фінансового плану підприємства.

У конфігурації автоматизовані наступні ділянки обліку:

•    Робоче місце лаборанта: введення аналізів лабораторії (форма № 47), аналіз якості зерна, формування актів на підробіток зерна (форма № 34), складання актів зачистки загальної партії (форма № 30), формування звітності лабораторії (форма № 49 і № 57) , інші можливості;
•    Робоче місце вагаря: проведення зважувань (як в ручному, так і в автоматичному режимі), виписка товарно-транспортних накладних на приймання та відвантаження, формування журналів реєстрації зважувань, контроль за вагою транспорту, аналіз роботи вагаря;
•    Робоче місце бухгалтера по кількісно-якісного обліку зерна: автоматичне формування реєстрів товарно-транспортних накладних, формування актів розрахунку по особових рахунках клієнта, виписка наказів на відвантаження, переоформлення зерна, формування звітності по руху зерна, форма 36 і 37; формування оперативних звітів.
•    Робоче місце бухгалтера по взаєморозрахунках: автоматичний розрахунок вартості наданих послуг, виписка рахунків-фактур, актів та податкових накладних, формування оперативних звітів, ведення взаєморозрахунків з власниками зерна, контроль розрахунку і виставляння послуг, автоматичне формування бухгалтерських проводок;
•    Розрахунок зарплати в повному обсязі. Ведення кадрового обліку, система гнучкого настроювання видів і груп розрахунків, розрахунок лікарняних, відпускних, позичок підприємств, розрахунків за виконавчими листами, відрядної оплати праці. Можливість нормування робочого часу в залежності від графіка обліку часу. Формування стандартних і регламентованих звітів. Виплата заробітної плати може здійснюватися всіма можливими способами: готівкою, перерахуванням на картку, натуроплатою.
•    Робоче місце економіста (фінансиста). Планування бюджету витрат і доходів грошових коштів підприємства (місячний, квартальний, піврічний, річний). Контроль дебіторської і кредиторської заборгованості. Аналіз використання коштів на утримання матеріально-технічної бази. Формування фактичного виконання бюджету за період та ведення фінансової звітності.

Перелік базових первинних документів обліку зерна:

•    Реєстр товарно-транспортних накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому пробі (форма № ЗХС-3)
•    Перелік реєстрів товарно-транспортних накладних на відвантаження зерна, насіння олійних культур і трав (форма № ЗХС-5)
•    Приймальний акт на надходження хлібопродуктів залізничним або водним транспортом (форма № ЗХС-14)
•    Наказ на відпуск (відвантаження) хлібопродуктів (форма № ЗХС-16)
•    Накладна на переміщення хлібопродуктів усередині підприємства (форма № ЗХС-19)
•    Відомість накладних на відвантаження хлібопродуктів (форма № ЗХС-20)
•    Акт на знищення непридатних відходів (форма № ЗХС-23)
•    Акт зачистки (форма № ЗХС-30)
•    Розпорядження та акт на очищення, сушіння зерна, зернобобових та олійних культур (форма № ЗХС-34)
•    Журнал кількісно – якісного обліку хлібопродуктів (форма № ЗХС-36)
•    Звіт про рух хлібопродуктів на елеваторах і складах (форма № ЗХС-37)
•    Картка аналізу зерна (форма № ЗХС-47)
•    Журнал реєстрації лабораторних аналізів середньодобових проб при прийманні зерна (форма № ЗХС-49)
•    Журнал розрахунку середньозважених показників якості зерна та продуктів його переробки (форма № ЗХС-57)

За допомогою конфігурації «Управління елеватором для України» можна вести кількісно-якісний облік на підприємствах, що мають декілька виробничих майданчиків (ділянок), кілька електронних автомобільних і залізничних ваг, а також вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох підприємств як окремо, так і в загальній інформаційній базі. Це зручно, якщо їх господарська діяльність тісно пов’язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів, працівників, місць зберігання і т.д., а обов’язкову і спеціалізовану звітність формувати роздільно.

Конфігурація є захищеною і містить фрагменти коду, не підлягають зміні користувачем.

Використання конфігурації «Управління елеватором для України» можливо тільки разом з платформою «1С: Підприємство» версії 8.2.

Особливості поставки програмних продуктів

Основна поставка програмного продукту «Управління елеватором для України» включає платформу «1С: Підприємство 8″ з базовою конфігурацією «1С: Бухгалтерія для України», конфігурацію “Управління елеватором для України”, комплект документації, ключі захисту на платформу і конфігурацію, ліцензії на використання системи «1С: Підприємство 8″ і конфігурації “Управління елеватором для Україні» на одне робоче місце.

Програмний продукт «Конфігурація «Управління елеватором для України»» призначений для підприємств, які раніше придбали продукт «1С: Бухгалтерія 8 для України», і включає в себе конфігурацію «Управління елеватором для Україні», «Керівництво по веденню обліку», ключ захисту на конфігурацію і ліцензію на одне робоче місце.

Розширення використання поставки програмних продуктів здійснюється придбанням клієнтських ліцензій на конфігурацію «Управління елеватором для України» (на 1, 5, 10, 20 робочих місць) та додаткових ліцензій на платформу «1С: Підприємство 8″ (1 на 5, 10, 20, 50, 100, 300, 500 робочих місць), Кількість ліцензій на використання конфігурації «Управління елеватором для України» і платформи «1С: Підприємство 8″ визначається виходячи з потреби в максимальній кількості одночасно працюючих користувачів з конфігурацією «Управління елеватором для Україні» на платформі «1С: Підприємство 8″.

Для роботи у варіанті клієнт-сервер необхідно також придбати ліцензію на використання сервера “1С: Підприємство 8”.

Документація, що включається до складу поставки програмних продуктів

В поставку конфігурацій «Управління елеватором для Україні» та “Управління елеватором для Україні. Комплект на 5 користувачів» включається наступна документація:

•    1С: Підприємство 8.2. Керівництво по установці і запуску;
•    1С: Підприємство 8.2. Керівництво користувача;
•    1С: Підприємство 8.2. Конфігурування та адміністрування (в 2-х частинах);
•    1С: Бухгалтерія 8. Конфігурація «Бухгалтерія для України», редакція 1.1. Керівництво по веденню обліку;
•    Управління елеватором для Україні, Керівництво з ведення обліку.

Сервісне обслуговування програмних продуктів

Консультування користувачів програмного продукту «Управління елеватором для України» здійснюється ТОВ «СофтІнформ» по лінії консультацій за телефоном +38 (0562) 33-73-49 з 10.00 до 17.00 (за київським часом), крім субот, неділь та святкових днів (за розпорядком українських підприємств ) або електронною поштою за адресою: info@softinform.com.ua.

Отримання консультацій можливе тільки після реєстрації програмного продукту (для чого необхідно заповнити реєстраційну анкету та надіслати її у ТОВ «СофтІнформ»).

Вартість обслуговування за перший місяць включена у вартість постачання. Тобто, протягом одного місяця після реєстрації комплекту користувач має право отримувати консультації у розробника, а також оновлення програми і конфігурації без додаткової оплати, а після закінчення цього терміну обслуговування триває на платній основі.

Сервісне обслуговування включає:

•    послуги лінії консультацій по телефону та електронною поштою;
•    отримання нових релізів форм звітності.

Програма навчання по роботі з “Управління елеватором для України”